باربری راه آهن

باربری راه آهن
باربری راه آهن

واژه ی اتوبار در معتبر عموماً برای جا به جایی و حمل و نقل هایی استفاده می شود که از طریق زمینی صورت می پذیرند. اما باید توجه داشته باشید کلمه باربری معنای وسیع تری میدهد و برای حمل و نقل هایی که با هر نوع وسیله ی نقلیه ای از جمله وسایل نقلیه ی زمینی، هوایی و دریایی انجام شوند مورد استفاده قرار میگیرد. دقت، سرعت، اطمینان، اعتبار، سابقه درخشان فقط گوشه ای از نمادهای  باربری راه اهن است. همانطور که گفته شد واژه اتوبار در اصطلاحا برای حمل و نقل و جابه جایی هایی که از طریق اتومبیل های مخصوص حمل و نقل می باشند استفاده می شود. اما در باره ی این موضوع که این واژه از چه زمانی وارد فرهنگ لغات فارسی شده است اطلاعات دقیقی در دسترس نمی باشد.

Contact